Het BiBi project

 
 
Blog Summary Widget


Het BiBi-project (the impact of bilingualism and bi-dialectalism on cognitive and linguistic development) is een samenwerkingsverband tussen taalkundig onderzoekers van de universiteiten van de Université libre de Bruxelles en de University of Cambridge. Samen proberen we te ontrafelen wat de invloed is van het spreken van twee talen of dialecten op de cognitieve en taalkundige ontwikkeling van kinderen.  Is het wel echt zo dat de taalontwikkeling (tijdelijk) achterblijft als je twee talen spreekt? Word je slimmer als je meerdere talen spreekt? En geldt dit ook als je thuis dialect spreekt? Om antwoorden te vinden op deze en meer vragen,  gaan we naar basisscholen om testjes af te nemen bij 11/12-jarige kinderen met verschillende taalachtergronden. Op dit moment zoeken wij nog sprekers van het West-Vlaams en kinderen in Brussel die Arabisch/Frans/Nederlands spreken.

Over het project